BUPATI KEDIRI MEMBUKA GELARAN PAMERAN PEKAN BUDAYA